Điện thoại cố định Oncall – Tổng đài ảo thông minh

Điện thoại cố định Oncall – Tổng đài ảo thông minh

TỔNG ĐÀI IP
TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY

ONCALL hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây mang đến năng lực lớn cho hệ thống của khách hàng dựa trên hạ tầng của nhà cung cấp.

GIẢI PHÁP
TRUYỀN THÔNG HỢP NHẤT

Giúp doanh nghiệp tăng khả năng hợp tác hiệu quả, linh động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT ONCALL APP

Hỗ trợ đa hệ điều hành: iOS, Android và hệ điều hành trên PC.

KHẢ NĂNG TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG KHÁC

Cung cấp API mở và khả năng tích hợp linh hoạt với các hệ thống của doanh nghiệp như Call Center, CRM, ERP. 

Trả lời