Khuyến mãi lắp đặt Internet FPT

√ Trả trước 3 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem Wifi 4 cổng 2 băng tần.
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem Wifi 4 cổng 2 băng tần, tặng 2 tháng cước.
Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem Wifi 4 cổng 2 băng tần, tặng 3 tháng cước.
Riêng gói Super200 quý khách có thể lựa chọn khuyến mãi 1 tháng cước hoặc 01 thiết bị Unifi Lite cao cấp.

SUPER150

Tốc độ: 150Mbps
320.000VNĐ / tháng
 • Giá đã bao gôm thuế VAT
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi AC1000C V2
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
 • Phục vụ 24/7, cả chủ nhật và ngày lễ

SUPER200

Tốc độ: 200Mbps
490.000VNĐ / tháng
 • Giá đã bao gôm thuế VAT
 • Miễn phí lắp đặt, modem wifi AC1000C V2
 • Đóng trước 12 tháng tặng 1 tháng
 • Đóng trước 24 tháng tặng 2 tháng
 • Phục vụ 24/7, cả chủ nhật và ngày lễ

Khuyến mãi lắp đặt Combo Internet và truyền hình FPT

Trả trước 3 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem Wifi 4 cổng 2 băng tần, đầu thu 4K.
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem Wifi 4 cổng 2 băng tần, đầu thu 4K, tặng 2 tháng cước.
Trả trước 12 tháng:
Miễn phí lắp đặt, Modem Wifi 4 cổng 2 băng tần, đầu thu 4K, tặng 3 tháng cước.
Riêng gói Super200 quý khách có thể lựa chọn khuyến mãi 1 tháng cước hoặc 01 thiết bị Unifi Lite cao cấp.

SUPER30

Internet 30Mbps + Truyền hình
215.000 VNĐ /tháng
 • Hơn 180 kênh truyền hình
 • Miễn phí modem wifi và đầu 4K
 • Đóng trước 6 tháng miễn phí lắp đặt
 • Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng
 • Phục vụ 24/7, cả chủ nhật và ngày lễ

SUPER80

Internet 80Mbps + Truyền hình
235.000 VNĐ /tháng
 • Hơn 180 kênh truyền hình
 • Miễn phí modem wifi và đầu 4K
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
 • Phục vụ 24/7, cả chủ nhật và ngày lễ
HOT

SUPER100

Internet 100Mbps + Truyền hình
305.000 VNĐ /tháng
 • Hơn 180 kênh truyền hình
 • Miễn phí modem wifi và đầu 4K
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
 • Phục vụ 24/7, cả chủ nhật và ngày lễ

SUPER150

Internet 150Mbps + Truyền hình
370.000 VNĐ /tháng
 • Hơn 180 kênh truyền hình
 • Miễn phí modem wifi và đầu 4K
 • Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng
 • Đóng trước 12 tháng tặng 3 tháng
 • Phục vụ 24/7, cả chủ nhật và ngày lễ

Khuyến mãi đăng ký Internet FPT cho Doanh Nghiệp

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem 4 cổng 2 băng tần. Trang bị 01 Unifi Lite hoặc tặng 01 tháng cước.
Trả trước 24 tháng: Miễn phí lắp đặt, Modem 4 cổng 2 băng tần. Trang bị 01 Unifi Lite và 1 tháng cước hoặc tặng 02 tháng cước.